דירת סטודיו

דירת סטודיו.

מרכז העיר.

מרוהטת וממוזגת.

מיקום מעולה.

תשואה גבוהה.