כמה מיסים נשלם בארץ על נדל"ן בחו"ל?                                            


אם הנכס ממוקם במדינה זרה, למה נחויב במיסים בישראל? ההסבר לכך פשוט. במדינת ישראל המיסוי מתחלק ל"מיסוי פרסונלי" ו"מיסוי טריטוריאלי". מיסוי טריטוריאלי משמעו תשלום מס על כל הכנסה במדינה בה ההכנסה הופקה. מיסוי פרסונלי הינו מס לאזרח כישות מכניסה ומתקדמת המקבלת כלים מהמדינה להצלחה והתפתחות מעבר לים כמו בריאות, השכלה, עבודה וכדו'. שלפי התפיסה אם לא היינו מקבלים כלים אלו מהמדינה, סביר להניח שלא היינו יכולים להשקיע בנכסים בחו"ל. מכאן נובעת התפיסה של מיסוי כפול, המתחלק כאמור לפרסונלי וטריטוריאלי. על הכנסה משכירות /הכנסה שוטפת נשלם מס גם בחו"ל וגם בישראל למעט מקרים בהם יש אמנת מס בין מדינת ישראל למדינות שונות בעולם. בארץ המיסים שנשלם נגבים לפי מסלולים. כל אזרח יכול לבחור את המסלול שלפיו ישלם בארץ, אם אופציה ראשונה או שניה. 1. מסלול קבוע "פיקס" – בו נשלם 15% מההכנסה עם אפשרות לניכויים מסוימים כמו פחת. 2. מסלול המס השולי- בו נשלם לפי שיעור המס השולי שאנו מחויבים לפיו בפעילות הרגילה שלנו כמו הכנסה כשכיר או עצמאי. בנוסף, נשלם מס ממימוש הנכס הנקרא מס רווח הון או מס שבח, יחויב לפי מדינת היעד ולעיתים נצטרך להשלים בארץ לעד 25% מרווח ההון.  נחזור לסוגי המיסויים: מס מהכנסות: הכנסות שהפקנו מהנכס, ללא התחשבות בהוצאות למעט הוצאות מותרות בניכוי במידה וקיימות. לצורך העניין, אם נבחר במסלול ה"פיקס" נשלם מס ללא התחשבות בהוצאות. לעומת זאת, אם נבחר במסלול המס השולי נשלם  שיעור מס גבוה יותר מאשר מסלול ה"פיקס" אבל נוכל להכיר בהוצאות בניכוי כפי שמתנהל עסק. לדוגמא הוצאות תכנון, ייעוץ וכדו'. איך מחליטים באיזה מסלול לבחור? הדרך הטובה ביותר היא לתכנן עם יועץ מס איזה מסלול הכי מתאים לנו. מס רווח הון: הרווח מערך הנכס שהפקנו מיום רכישת הנכס ועד למכירתו. מחושב לפי עלות מכירת הנכס פחות עלותו המקורית. לדוגמא, נכס שקניתי ב 300,000₪ לפני 4 שנים, נמכר היום ב 500,000 ₪. המס שאשלם יהיה על ההפרש. במקרה זה על 200,000 ₪